headerBlue-logoilla

Mikä Koklaamo on?

Koklaamossa luodaan uusia ratkaisuja kaupunkilaisten arjen ja uudistuvan kaupunginosan haasteisiin. Yritykset ja yhdistykset luovat ratkaisuja yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.  Ratkaisuja ei suunnitella loputtomiin, vaan jo ensimmäisiä ideoita kokeillaan käytännössä yhdessä käyttäjien kanssa.

Koklaajat

Koklaajat ovat yrityksiä ja yhdistyksiä, joilla on käynnissä olevaan haasteteemaan liittyvä idea kehitettäväksi.

Sparraajat

Sparraajat muodostuvat joukosta monialaisa asiantuntijoita, jotka muodostavat tiimin koklaajien kanssa ja kehittävät ideoita yhdessä valmiiksi konsepteiksi.

Asukkaat

Koklaamossa ratkottavat teemat nousevat kaupunkilaisten arjen haasteista.

”Idearikas. Oli kiva tavata ihmisiä, jotka painivat samojen kysymysten kanssa kuin itse.”
– SporttiZ
syaani-sahalaita-01

Twitter #Koklaamo

Tähän mennessä

koklaajaa

sparraajaa

post-it-lappua