Mikä on Koklaamo?

Koklaamo on Tampereen kaupungin toimintamalli, joka tuo yhteen kaupunkilaiset, yritykset, yhdistykset ja alan asiantuntijat etsimään ratkaisuja asukkaiden arjen ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. Innovaatioita syntyy, kun erilaiset ihmiset ja alat kohtaavat!

Koklaamossa yritykset ja yhteisöt tarttuvat kaupunkilaisten haasteisiin, luovat ratkaisuehdotuksia ja kokeilevat niitä yhdessä käyttäjien kanssa. Koklaamossa ideoita ei suunnitella loputtomiin, vaan jo ensimmäisiä ajatuksia kokeillaan käytännössä. Koklaamon ytimessä ovat asiakaslähtöisyys ja ratkaisuideoiden nopea kokeileminen aidossa ympäristössä tulevien asiakkaiden kanssa.

Ideoita kehitetään neljässä, Lean Service Creation –menetelmää hyödyntävässä työpajassa (ks. lisää www.leanservicecreation.com). Lyhyesti sanottuna LSC on menetelmä, jossa yhdistyy palvelumuotoilun periaatteet, käyttäjälähtöinen lähestymistapa, Lean-ajattelu ja ketterä kehittäminen. Kerran viikossa olevat työpajat kestävät n. 3 tuntia. Työpajojen lisäksi ideoita kokeillaan kevyesti ja ketterästi käytännössä. Kokeilujakso kestää 1–3 viikkoa ja sen tavoitteena on selvittää onko kehitetylle palvelulle tai tuotteelle kysyntää. Ratkaisuideoiden kokeilualustana toimii Tampereen Tesoman kaupunginosa.

Koklaamossa tavoitteena on kehittää ideoita valmiiksi tuote- tai palvelukonsepteiksi sekä löytää yhdessä jatkopolkuja ratkaisujen varsinaiseen toteuttamiseen. Koklaamon keskeisenä ajatuksena on ideoiden kehittämisen ohella toimijoiden verkostoiminen. Jokaisessa Koklaamossa on mukana noin viisi yritystä, joita sparraa joukko eri alojen asiantuntijoita.

Koklaamo on tarkoitettu uudistumishaluisille yrityksille ja yhdistyksille, joilla on intoa kehittää yhdessä uudenlaisia ratkaisuja erilaisiin arjen haasteisiin. Koklaamo on osallistujille maksuton.

Työpajat

Koklaamon runkona toimii neljä työpajaa, joissa yritysten ja yhteisöjen ideoita jalostetaan valmiiksi konsepteiksi asukkaiden, kaupungin ja eri alan asiantuntijoiden avulla. Työpajojen teemat ovat:

1. Palvelun tavoite, käyttäjät ja toimintaympäristö
2. Konseptointi
3. Kokeilun suunnittelu
4. Kokeilun arviointi, konseptin viimeistely ja jatkopolutus

1. Työpaja: Tavoite, käyttäjät ja toimintaympäristö

Työpajan tarkoituksena on ymmärtää, mitä kehitettävä ratkaisuidea voi tuoda yrityksen liiketoimintaan ja mikä on sen tavoite. Määrittelemme työpajassa yhdessä millainen on onnistunut palvelu/tuote ja minkälaisessa ympäristössä tätä käytetään. Työpajassa määrittelemme myös tuotteen potentiaaliset käyttäjäryhmät.

2. Työpaja: Konseptointi

Tämän pajan tarkoituksena on ideoida ratkaisua ja miettiä, mitä tämä lupaa käyttäjille. Pajassa myös konkretisoimme ratkaisua esimerkiksi luomalla sille mainoksen.

3. Kokeilun suunnittelu

Kokeiluvaiheessa ratkaisua testataan, jotta saadaan selville onko sille kysyntää. Tässä pajassa suunnitellaan, miten kokeilu toteutetaan käytännössä.

Käymme läpi esimerkkejä erilaisista kokeiluista ja mietimme yhdessä, miten testaus kannattaa käytännössä tehdä. Kokeilemalla ratkaisuehdotuksiin saadaan heti alusta alkaen käyttäjien kokemukset ja samalla testataan, onko kokeiltavana olevalle palvelulle tai tuotteelle kysyntää.

4. Kokeilun arviointi, konseptin viimeistely ja jatkopolutus

Ratkaisua on kokeiltu ja olemme saanut selville onko sille liiketoiminnallista potentiaalia. Tässä pajassa yritys esittelee oman kokeilunsa tuloksia muille. Pajan aikana kokeilut arvioidaan, ratkaisuehdotukset hiotaan valmiiksi ja mietitään yhdessä, millaisia polkuja konseptien jatkokehittämiseen ja niiden toteuttamiseen on löydettävissä.

Työpajat-kaavio

Roolit

Koklaajat

Koklaajat ovat yrityksiä tai yhdistyksiä, joilla on halu kehittää ja kokeilla omaa ideaansa Koklaamon tuella eteenpäin.

Mitä koklaajalta odotetaan?

• Mielenkiintoista ideaa tai ajatusta, jota haluat kehittää ja kokeilla.
• Innostusta miettiä asioita uudelta kantilta ja ennakkoluulotonta kokeilunhalua.
• Sitoutumista Koklaamon neljään työpajaan ja kokeiluvaiheeseen. Koklaamo tarjoaa kokeiluvaiheeseen apuvoimaa, joten voit osallistua varsinaiseen kokeiluun oman aikataulusi sallimissa rajoissa.
• Halua kehittää omaa ideaasi yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden, asiantuntijoiden sekä Koklaamo –tiimin kanssa.
• Koklaamossa kehitetyt ideat ovat niitä kehittävien yritysten omaisuutta. Toimimme Koklaamossa avoimesti ja muita/muiden kehittämiä ideoita kunnioittaen.

Mitä koklaaja saa Koklaamosta?

• Koklaamossa yritys oppii uudenlaisen ketterän kehittämisen tavan.
• Koklaamossa opitaan kokeilemaan!
• Yritys saa tukea laajalta asiantuntijajoukolta oman ideansa kehittämiseen.
• Koklaamon työpajat ovat oivallinen paikka verkottua laajan toimijajoukon kanssa.

Sparraajat

Ideoiden jalostamiseen on aina hyvä saada näkemyksiä eri alojen asiantuntijoilta. Kukin Koklaamoon osallistuva koklaaja saa asiantuntijaryhmän avuksi sparraamaan ideansa kehittämistä.

Mitä sparraajalta odotetaan?

• Sparraaja sitoutuu osallistumaan neljään Koklaamo-työpajaan sekä tuomaan oman asiantuntemuksensa ideaansa kehittäville yrityksille. Jos kaikki työpajan aikataulut eivät sovi kalenteriin, on myös mahdollista osallistua vain muutamaan työpajaan.
• Koklaamossa kehitetyt ideat ovat niitä kehittävien yritysten omaisuutta. Toimimme Koklaamossa avoimesti ja muita/muiden kehittämiä ideoita kunnioittaen.
• Haemme Koklaamoon hyvin erilaista asiantuntemusta, joten jokaisen oma näkökulma on äärimmäisen tärkeä!

Mitä sparraaja saa Koklaamosta?

• Sparraaja saa Koklaamosta näköalapaikan kehitettävään teemaan ja hänellä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä vaikuttamaan uusien ratkaisujen syntyyn.
• Koklaamon työpajat ovat oivallinen paikka verkottua laajan toimijajoukon kanssa.

Asukkaat

Koklaamoon tuodaan aina mukaan tulevien asiakkaiden näkemykset. Heidän tarpeitaan ja toiveitaan kartoitetaan tarkemmin ensimmäisen työpajan jälkeen käynnistyvissä käyttäjähaastatteluissa.

Koklaamon taustaa

Koklaamo-prosessin taustalla on palvelu- ja tuotekonseptien kehittämiseen suunnattu Lean Service Creation-menetelmä. LSC:ssa yhdistyvät palvelumuotoilun, ketterän kehittämisen ja start up-maailman toimintatavat. LSC-menetelmässä määritellään ensin ratkaistavan arvoinen ongelma, jonka jälkeen siihen haetaan ratkaisu yhdessä asiakkaan ja loppukäyttäjän kanssa. Menetelmä koostuu kanvaasien sarjasta, joiden avulla ideaa kehitetään käymällä läpi kaikki suunnitteluprosessin eri osa-alueet esittämällä oleelliset kysymykset kuhunkin vaiheeseen liittyen. LSC:n alkuperäisten kanvaasien pohjalta on räätälöity Koklaamo-malliin sopivat kanvaasit. LSC on Futurice Oy:n kehittämä ja on lisensoitu avoimen lähdekoodin alle. Lisätietoja klikkaamalla pääset lukemaan lisää menetelmästä sekä tutustumaan tähän liittyviin materiaaleihin.

Kanvaasit

Koklaamon työpajoissa ideoita kehitetään Lean Service Creation-menetelmään perustuvien kanvaasien avulla.

LSC wall by Futurice