Koklaamon kokemukset ja opit koottuna yksiin kansiin!

Kaupunkikehittämisessä puhutaan tällä hetkellä paljon alustoista, yhteiskehittämisestä ja kokeiluista. Myös Tampereella näiden edistäminen on nostettu korkealle kaupungin strategiaan. Mutta mitä nämä käytännössä tarkoittavat ja miten näitä voidaan hyödyntää kaupunkien kehittämisessä? Tähän oppaaseen on koottu yhteen Tampereen kaupungin 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankkeessa kehitetyn Koklaamo-mallin kokemuksia, oppeja ja ohjeita. Julkaisu etenkin kaupunkikehittäjille – kaupunkien johdolle ja työntekijöille, projektien vetäjille – sekä muille kokeilevasta kehittämisestä kiinnostuneille, niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoille ja asiantuntijoille. Julkaisun tarkoituksena on lisätä käytännön kokemusten ja oppien kautta ymmärrystä siitä, mitä kaupunkikehittämisen uudet muodot voivat olla, sekä innostaa lukijoita myös itse kokeilemaan ja kehittämään yhdessä.