Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilaa kehitetään syksyllä Koklaamossa

Keväällä 2018 Tesomalle avautuvaan hyvinvointikeskukseen kehitetään uudenlaista yhteisökahvila-konseptia Koklaamo-mallia hyödyntäen. Konseptia kehitetään yhteistyössä Tesoman hyvinvointiallianssin (Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymän) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteisökahvilan pyörittämisestä vastaavaa toimijaa haettiin touko-kesäkuussa 2017 avoimella haulla. Hakijoiden joukosta päävastuulliseksi valikoitui Setlementti Tampere ry.

Yhteisökahvilan kehittämisen taustalla ovat hyvinvoinnin edistämisen, matalan kynnyksen toiminnan sekä yhteisöllisyyden periaatteet. Yhteisökahvilan on tarkoitus tarjota paitsi rennon paikan oleilla ja tavata tuttuja, niin myös erilaista tapahtumatoimintaa, kuten teematapaamisia samassa elämäntilanteessa tai samoista asioista kiinnostuneille ihmisille. Yhteisökahvila mahdollistaisi myös hyvinvointikeskuksen työntekijöiden jalkautumisen asiakkaidensa pariin.

Yhteisökahvilalla halutaan tarjota työkokeiluja henkilöille, joilla muuten on haasteita sijoittua työelämään (esim. nuoret, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset).

Yhteisökahvila-konseptia kehitetään Koklaamo-työpajoissa elo-syyskuun 2017 aikana.

Lisää Tesoman hyvinvointikeskuksesta: http://omatesoma.fi/hyvinvointikeskus/